SZKOLENIA  POTWIERDZONE  PRZEZ  RIS

Jesteśmy  zatrwierdzoni przez Krajowy Rejestr Instytucji Szkoleniowych  jako  instytucja szkoleniowa o numerze 2.30/00321/2021

CIĄGLE  SIĘ  ROZWIJAMY  I  SZKOLIMY  ABY   NASZA  OFERTA  BYŁA  KOMPLEKSOWA  I  DOSTOSOWANA  DO  PAŃSTWA  POTRZEB

Europejski certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 45001

Daje pewność, że nasze usługi oraz audyty sa zgodne z krajowymi i europejskimi standardami BHP

Europsejki Certyfikat Auditora Systemu HACCP z uwglednieniem BRC v 7 i IFS v 6

Certyfikat europejski dotyczacy zintergrowanego systemu HACCP wraz z najnowszymi zmianami

Europsejki Certyfikat Auditora systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 2200:2018

Z aktualizacją według nowych wytycznych wdrożeń systemowych HACCP, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na firmy z wdrożonym HACCP w czerwcu 2021 !!!!

PARTNERZY CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY

Od 2016 roku aktywnie uczetniczymy w kampaniach CIOP - propagujemy bezpieczne i przyjazne warunki pracy, chronimy pracodawców i pracowników. 


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone