KAMPANIE SPOŁECZNE TO NASZ OBOWIĄZEK
2021-2022

 Na poziomie ogólnoeuropejskim kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)Celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat problemów mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą. 


2019-2020

Jej celem było podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, a także promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka. W realizację działań kampanii włączyło się 40 oficjalnych partnerów kampanii,  w których uczestniczyło w sumie ok. 29,7 tys zainteresowanych


2016-2017

Kampania,  zakłada następujące cele: promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego, zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego, umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej, wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.
(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone